Language
     Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

จีน มีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ(นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือเวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิมเนปาลปากีสถาน อัฟกานิสถานทาจิกิสถาน คีร์กีซสถานรัสเซียมองโกเลีย และเกาหลีเหนือนอกจากนั้นยังเป็น ประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่น แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นจีนจึงมี ความหลากหลายทางด้านภาษา

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
ข้อมูลวีซ่าประเทศจีน

ทัวร์จีน

Heaven Of Shanghai  
รหัสทัวร์ : SHAZGT001 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR ASIA
ราคา : 9,777 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• เซียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านชาหลงจีง-ถนนโบราณเห่อฟางเจีย

• ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซียงไฮ้- ขึ้นตึกเซียงไฮ้

• ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาด CC ปี เฉินหวังเมียว-ร้านหยก


กำหนดการเดินทาง :กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560

ZHANG JIA JIE 4D3N  
รหัสทัวร์ : CNZEKSS004 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR ASIA
ราคา : 14,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ)-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียน

• ร้านหยก-ร้านยางพารา-ถํ่าประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-เมืองฉางซา

• จื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป่หลง-ร้านผ้าไหม


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2560

บินตรง...ซัวเถา แต้จิ๋ว  
รหัสทัวร์ : CNPBKSS005 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR ASIA
ราคา : 14,999 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ซัวเถา – สุสานพระเจ้าตากสิน

• เฮียงบูซัว – ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา

• เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจือ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2560

กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว  
รหัสทัวร์ : KWLSE01 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน :CHINA SOUTHERN AIRLINE
ราคา : 16,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)

• หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่นํ้าหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

• เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหมเมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม
กำหนดการเดินทาง :ธันวาคม 59– มีนาคม 2560

The Charming Of Zhang Jia Jie  
รหัสทัวร์ : CSXZGT002 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR ASIA
ราคา : 18,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นังกระเช้าขึ้นเขาเทียนจือซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร
• แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วทียาวทีสุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย

• ถํ้าประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขืน)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2560

จิ่วจ้ายโกว - โหมวนีโกว  
รหัสทัวร์ : CNSSKSS001 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน :Thai Airways
ราคา : 20,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• เฉิงตู – ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) - ตูเจียงเอี้ยน

• อุทยานโหมวนีโกว - หุบเขาจิ่วจ้ายโกว

• ซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี - เฉิงตู - โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก


กำหนดการเดินทาง :มีนาคม - เมษายน 2560

เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง  
รหัสทัวร์ : CNSSKSS002 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน :SICHUAN AIRLINES
ราคา : 20,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกว

• ตูเจียงเยียน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี )

• ร้านหมอนโอโซนถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


กำหนดการเดินทาง :เมษายน - มิถุนายน 2560

คุนหมิง ต้าหลี่  
รหัสทัวร์ : KMGSE01 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI SMILE
ราคา : 22,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ฉำงซำ-จำงเจียเจี้ย-ร้านถ่านไม้ไผ่-เขำเทียนเหมินซำน

• ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

• แกรนด์แคนยอน (ล่องเรือ)-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา  
กำหนดการเดินทาง :ธันวาคม 59– มีนาคม 2560

ฮ่องกง - มาเก๊า - แถมฟรี NGONG PING  
รหัสทัวร์ : HKPHKSS001 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :Emirates
ราคา : 22,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &เทมเปิ้ลสตรีท

• สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลต

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์THE VENETIAN

 


กำหนดการเดินทาง :มีนาคม - พฤษภาคม 2560

เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา)  
รหัสทัวร์ : HKPHKSS003 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบินThai Airways
ราคา : 24,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• เฉินตู-เมืองเม่าเสี้ยน

• อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว

• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 


กำหนดการเดินทาง :เมษายน - พฤษภาคม 2560


last update 03/12/2012


 

 

 

 

 

 


Copyright ©. All rights reserved. By Thetraveloutlet
บริษัท ออนไทม์(ประเทศไทย) จำกัด
888/63 ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
โทร:(66) 2 252 0080 แฟกซ์: (66) 2 650 9134
อีเมล์: info@thetraveloutlet.in.th