Language
     Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

เกาหลีใต้  70% ของประเทศ เป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นเทศที่มีภูมิประเทศ เป็นเทือกเขามากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ควมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของแผ่นดิน ที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน ทำให้เกิดภูมิประเทศ ที่สวยงามอย่าง มหัศจรรย์


ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลีใต้
ข้อมูลวีซ่าเกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี

Korea Summer  
รหัสทัวร์ : KRTTKSS004 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : JIN AIR
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• ชมสวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี-ช้อปปิ้ง PAJU PREMIUM OUTLET-วัดพงอึนซา-ถนนกาโรซูกิล
• ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก
• -โรงงานเจียระไนพลอย-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ช้อปปิ้งฮงแด+KOKAO FRIEND STORE

กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

NAEJANGSAN IN KOREA  
รหัสทัวร์ : KRTWKSS001 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : T'way Air
ราคา :19,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• ภูเขาหูม้า – วัดแท๊ปซา – อุทยานแนจังซาน - เมืองเจินจู
• พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู – อุทยานแนจังซาน - สวนผลไม้
• สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครืEองสำอาง -

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2560

Korea Spring Sheep Farm+Sakura  
รหัสทัวร์ : KRTTKSS003 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : JIN AIR
ราคา :24,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• ฟาร์มแกะ (Samyang Ranch)-เจ้าแม่กวนอิม วัดซานซา
• พิพิธภัณฑ์ Teddy Bear-โรงเรียนกิมจิ+ใส่ฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-Cosmetic Shop
• ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-ชมดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด-พระราชวังซางด็อก

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2560


last update 03/12/2012


 

 

 

 

 

 


Copyright ©. All rights reserved. By Thetraveloutlet
บริษัท ออนไทม์(ประเทศไทย) จำกัด
888/63 ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
โทร:(66) 2 252 0080 แฟกซ์: (66) 2 650 9134
อีเมล์: info@thetraveloutlet.in.th